Välkommen till Rehab Älvängens Läkarhus!

Här kan du boka ett nybesök för bedömning hos fysioterapeut och arbetsterapeut.
Har du redan en etablerad kontakt på vår rehabenhet vänligen ring oss istället på 0303-44 11 00