Första besök till arbetsterapeut. Grundlig undersökning, bedömning, rådgivning och rehabupplägg.