Välj "Individuellt Återbesök" om det är längre än 3 veckor sedan du träffade din Fysioterapeut eller om du och din terapeut kommit överens att boka det

Välj "Nybesök" om du inte har varit patient hos oss tidigare eller har ett nytt besvär eller skada

Välj "Besök Johan Sandberg" för nybesök eller besök till Fysioterapeut Johan Sandberg. Johan Sandberg har en privat etablering och ingår ej i vårdval rehab. Johan är ansluten till hälso och sjukvården i Västra Götaland och du behöver ingen remiss för att besöka honom. Ett besök kostar 200:- och avgiften är frikortsgrundande. För patienter under 20 år är det kostnadsfritt.