Besöket kostar 300 kronor. Frikort gäller.
För barn under 20 år och personer över 85 år är besöket gratis.