Välj "Individuellt Återbesök" om det är längre än 3 veckor sedan du träffade din arbetsterapeut eller om du och din terapeut kommit överens att boka det

Välj "Nybesök" om du inte har varit patient hos oss tidigare eller har ett nytt besvär eller skada