Nybesök till fysioterapeut:
Boka ett nybesök för att få en första bedömning på mottagningen


Videobesötill fysioterapeut

Boka ett videobesök för att få en första bedömning eller boka en uppföljning hos din tidigare fysioterapeut


Återbesök till fysioterapeut:

Boka en tid hos din tidigare fysioterapeut