Bokning till undersökning inför en Vitreolysbehandling (laserbehandling mot glaskroppsgrumlingar)


Du betalar 250 kr för din undersökning och kostnad för behandlingen är 13.000 kr (vid behandling samma dag dras 250 kr av från behandlingspriset).

Du kommer att få pupillvidgande ögondroppar vid ditt besök. Effekten sitter vanligen i 2 till 4 timmar (ibland krävs starkare droppar och pupillen kan då vara vidgad i upp till ett dygn) vilket tillfälligt kan ge dimsyn och ljuskänslighet. Av denna anledning avråder vi från bilkörning timmarna efter besöket. 

Vid frågar kontakta oss på telefonnummer: 08-21 94 00