Psoriasismottagning

Hermelinen erbjuder en specialinriktad psoriasismottagning för snabbare och säkrare bedömning av psoriasis i huden.

På mottagningen arbetar ett dermatologiskt team bestående av dermatolog (hudspecialist), sjuksköterska och medicinsk sekreterare.

Vi har UVB-ljusbehandling, men remitterar även till regionens olika ljusbehandlingsavdelningar vid behov, t ex närmast din hemort.

Läkarbedömningar sker vid bokat besök. Där beslutas kring din psoriasisbehandling, beroende på ditt aktuella hudstatus och tidigare behandlingseffekt. Det kan bli endera lokalbehandling, tabletter, ljusbehandling eller kombinationer av dessa. Du får möjlighet till medicinskt och administrativt stöd kring diagnosen under din behandlingsperiod hos oss.

Eventuella ledbesvär utreds/behandlas vanligen via allmänläkare/hälsocentral eller reumatolog.

För allmän information om psoriasis och associerade symptom, se t ex psoriasisförbundets hemsida.

Vi har tyvärr inga möjligheter att under psoriasismottagningen utreda andra besvär.

Besök kostar 300 kronor och frikort gäller. För barn under 20 år och personer över 85 år är besök avgiftsfritt.