Vårdkontakt med psykoterapeut 0kr, vårdkontaktermed psykolog och läkare medför en patientavgift på 100krLäs mer.