• Dessa undersökningar gör vi på Carlakliniken i Stockholm.

    Läkarbesök 1350 kr
    Läkarbesök+cellprov 1600 kr
    Läkarbesök+cellprov+HPV+klamydia 2500 kr
    Läkarbesök+cellprov+HPV 2000 kr
    Läkarbesök+cellprov+pipelle 2750 kr
    Läkarbesök+klamydia 1700 kr
    Läkarbesök+klamydia+gc 2050 kr
    Läkarbesök+klamydia+gc+mycoplasma 2400 kr
    Läkarbesök+urinodling 1500 kr
    Läkarbesök+allmänodling vagina 1650 kr
    Läkarbesök+Ca 125 1480 kr
    Läkarbesök+FSH 1430 kr