Välj "Individuellt Återbesök" om det är längre än 3 veckor sedan du träffade din fysioterapeut eller om du och din fysio kommit överens att boka det

Välj "Nybesök" om du inte har varit patient hos oss tidigare eller har ett nytt besvär eller skada

Välj "Träningsbesök" för att boka ett rehabtillfälle i gymmet om du varit hos fysio regelbundet senaste 3 veckorna eller om du och din fysio kommit överens att boka det