Här kan du boka tid för nybesök till Fysioterapeut.

      


·       Vi kan bla hjälpa dig med:


o   Nytillkomna akuta skador.


o   Rehabilitering efter skada/smärtproblematik.


o   Råd om fysisk aktivitet.


o   Rehabilitering efter neurologisk sjukdom eller skada.


o   Rehabilitering vid hjärt-kärl sjukdom.


o   Undersökning och rehabilitering vid nedsatt balans.


o   Yrselundersökning.


o   Hjälpmedelsrådgivning.


Tidsbokningen gäller endast nybesök.