OBS! Vi tar endast prov på symtomfria personer. 

Besöksadress: Wetterhälsan A6, Batterigatan 9.