Ta reda på hur din kropp mår på insidan genom en hälsoundersökning! 

Vi har fem olika hälsoundersökningar:

- Liten, 1250 kr

För dig som vill göra en enkel kontroll. Provsvar meddelas genom telefonsamtal med läkare eller genom mail/ post hem. 

- Din Fysik, 2500 kr

För dig som vill ha få helhetsbild över din kropp och hälsa. Provsvar meddelas genom telefonsamtal med läkare eller genom mail/ post hem. 

- Stor , 3200 kr

Blodprover + PEF (lungfunktionstest)+ EKG. Provsvar följs upp med en läkarundersökning. 

- Fetma/ Övervikt, 2300 kr

Provsvar följs upp med läkarundersökning

- Sköldkörtelutredning, 1500 kr

Provsvar följs upp med läkarundersökning


Tillval (Önskar ni lägga till något av ovanstående till ett paket? kan även göras på plats i samråd med läkare)

  • EKG
  • PEF (Mått på det utandningsflödet, används ofta vid utredning av Astma/ KOL)
  • Spirometri (Lungfunktionstest) 
  • Blodtryck
  • Långtidsblodtryck 
  • Syntest
  • Hörseltest
  • Järnbalans: Järn, Transferritin, Ferritin, TIBC
  • TSH / PSA
  • Urinprov