Här kan du boka tid för vaccination mot covid-19

Det måste ha gått minst 4 månader sedan dos 2, 3 eller 4. Intervall mellan dos 1 och dos 2 är fortsatt 3-7 veckor. Från och med 1 november 2022 avslutas Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation om vaccination till grundfriska barn/unga mellan 12-17 år. 


Tänk på vad som gäller om du medicinerar med Waran. Det måste finnas ett aktuellt PK-värde som inte är äldre än 7 dagar. 


Om du inte kan se några tider är tiderna slut för närvarande. Vi lägger löpande upp nya tider i takt med att vaccin levereras till mottagningen.

Vid slutförande av bokningen kommer vi att skicka dig ett SMS för att bekräfta din tidsbokning. Om du inte vill erhålla ett SMS, vänligen kontakta oss på telefon för bokning av tid.