Vaccination mot covid-19

Här kan du som är född 1961 eller tidigare boka en tid för vaccination mot Covid-19 dos 1

Vi vaccinerar enligt Folkhälsomyndighetens och Västra Götalandsregionens prioritetsordning.


Vi använder alla godkända vacciner som finns tillgängliga för din åldersgrupp och ber ödmjukast om att ni inte ringer till oss för att fråga om vilket vaccin ni kommer att få, då vår telefonbelastning för stunden är mycket hög. Vi kan ej påverka vilket vaccin som vi fått tilldelat oss det datum du önskar boka tid. Vaccinet från AstraZeneca rekommenderas idag inte för personer under 65 år och kommer således ej att vaccineras med i den åldersgruppen. Observera att denna bokning gäller för dig som skall få din första dos vaccin. Har du redan fått denna på annan plats så skall du inte boka här!


Vaccinationen är kostnadsfri


Du kommer efter vaccinationen behöva behöva stanna kvar hos oss i 15 minuter som säkerhetsåtgärd för att säkerställa att allergisk reaktion ej uppstår.


Du som behandlas med läkemedlet Waran skall inte boka tid genom denna webtidbok, utan behöver kontakta oss via vår växel på 031-352 31 00 för att boka tid. Detta då vi måste ha ett PK-värde som är högst sju dagar gammalt vid dagen för provtagning.


Observera att:

  1. Om du insjuknar med förkylning/feber i samband med att du har din bokade tid, så är det viktigt att du avbokar tiden så snart som möjligt så vi kan erbjuda tiden till någon annan. Uteblivet besök faktureras enligt Västra Götalandsregionens prishandbok 
  2. Enbart patienter med bokad tid kommer att vaccineras på angivet datum då vi förbereder exakt så många doser som vi har bokade patienter. Enskild bokning skall finnas på alla som skall vaccineras, således medges ej bokning för person som skrivits med i kommentarruta i en annan bokning.  Ej bokad medföljande person kommer att nekas vaccination. Säkerställ att du lämnat korrekta mobiltelefonuppgifter då utebliven sms-bekräftelse kan tyda på att bokningen ej gått igenom. 
  3. Den personal som utför vaccinationen kan på inget sätt påverka vilket vaccin som vi vaccinerar med. Det kommer inte att finnas mer än ett vaccin på mottagningen under dagen.
  4. Medtag legitimation till besöket
  5. Vi ställer inget krav på att du skall vara, eller skall bli listad hos oss för att bli vaccinerad. 
  6. Du kommer i samband med din vaccination att få med dig en tid för dos 2, som enligt Västra Götalandsregionenens riktlinjer kommer att ges sex veckor efter den första dosen. Vi får då vaccinet levererat till oss per automatik, och denna tid går ej att tidigarelägga


Du finner oss på Anders Perssongatan 12 i Gårda, Göteborg.

Närmaste hållplats i kollektivtrafiken är Svingeln cirka 400 meter från vårdcentralen


Varmt välkommen