Välkommen till familjerådgivningen!


Alla par som fyllt 18 år och som känner att de önskar hjälp eller stöd i samlevnadsfrågor eller frågor som rör föräldraskap och familj. Par behöver inte innefatta en romantisk relation utan det kan gälla andra familjekonstellationer. Du behöver inte nödvändigtvis leva med personen som du har svårigheter med men ni behöver båda komma till den första sessionen. Ibland kan det, efter den första sessionen, även bli aktuellt med individuella möten inför ramen av familjerådgivning.
Information

Du har bokat ett möte med [Vårdgivare] vid [KlinikNamn] den [Datum] klockan [Tid].

När du har bokat ett videobesök, koppla upp dig till ditt videobesök genom att ladda hem appen "Vårdrummet Video" till din telefon och logga in med BankID på utsatt tid. Finns där appar finns. 

När du har bokat ett möte på mottagning, observera var någonstans din terapeut som tar emot då vi har flera mottagningar (info finns på hemsidan www.mindsverige.se).

Besöket faktureras i efterhand. Besöket kan avbokas senast 24 timmar innan besök via [AvbokningsURL]. Även sena avbokningar faktureras.