-Ett besök är 1500kr

- Patienter tas emot från 16 år.