Vad är IKBT ?

IKBT är internetbaserade självhjälpsbehandling, något som i flertalet studier visat sig ha lika god effekt som vanlig KBT på en rad olika psykiska problem
(om symptomen är mild-måttliga, den som har svåra symptom bör i första hand ha en till en kontakt)

Upplägget på behandlingen är att patienten successivt arbetar sig igenom verktyg och metoder,
via regelbundet kontrakt med sin terapeut, på ca 10-12 veckor.

 Vad är fördelarna?

Hög tillgänglighet, inga väntetider och stor flexibilitet. Som patient kan man arbeta med när det passar i egen takt.

iKBT kan vara lämpligt för den som har svårt för socialt kontrakt och helst kommunicerar på distans

Områdena du kan få hjälp med:

  • Ångest
  • Depression
  • Stresshantering
  • Oro och grubbel
  • Kost och motion
  • Sundare alkoholvanor
  • Bättre självkänsla
  • Sluta röka
  • Hantera 

Efter bokningen får du ett meddelande med en länk via sms och mail.

Om du har frågor omkring din bokning så är du välkommen att vända dig direkt till din terapeut