Dos 3 - får ges tidigast 6 månader efter dos 2 (5 månader för dig som är 65 år och äldre)

Personer som får vaccineras med dos 3:

  • Personer boende på SÄBO, personer med hemsjukvård eller hemtjänst och alla som är 80 år och äldre.
    • Personer 65–79 år samt personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård.
    • Viss personal inom hälso- och sjukvård.