Här bokar du tid för vaccination mot COVID-19 och/eller säsongsinfluensa. Vaccination mot säsongsinfluensa är möjligt from 8 November. 
Du rekommenderas att ta vaccin mot influensa om något av följande stämmer: 
 • Du är 65 år eller äldre.
 • Du är gravid efter vecka 12.
 • Du har en hjärtsjukdom.
 • Du har en lungsjukdom, som till exempel KOL eller svår astma.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Du har en mycket kraftig övervikt.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har flera funktionsnedsättningar.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling
 • Om du bor tillsammans med någon som har ett nedsatt immunförsvar.

Säsongsinfluensavaccineringen är gratis för ovanstående grupper . Du som är yngre än 65 år och tillhör någon av ovanstående grupper är välkommen att ringa oss på 031 87 84 00 eller chatta med oss för hjälp med tidsbokning. Som tidigare är det möjligt att vaccinera sig mot säsongsinfluensa och COVID-19 samtidigt. Vid bokning anger du vilket eller vilka vaccin din bokning avser. 

Från 21 november erbjuds övriga invånare vaccin och kostar då 230 kronor. 


Vaccin Covid-19

Alla i Sverige som är 18 år och äldre rekommenderas minst tre doser vaccin mot covid-19 (en primärvaccination). Skyddet efter dos 2 avtar successivt ju längre tiden går och snabbare hos äldre än hos yngre. Därför rekommenderas alla som är 18 år och äldre en påfyllnadsdos (dos 3) tidigast fyra månader efter primärvaccinationen. Om fler påfyllnadsdoser är aktuella, rekommenderas att även dessa ges med minst fyra månaders intervall.

Efter påfyllnadsdosen får man ett fortsatt bra skydd mot allvarlig covid-19. En påfyllnadsdos rekommenderas även om du har varit sjuk i covid-19. Om du har varit sjuk och planerar att ta en påfyllnadsdos kan du vänta i upp till tre månader eftersom du får ett visst skydd av en genomgången infektion.

Bilden visar vilka doser som är aktuella för olika grupper. De gröna dropparna motsvarar höstdosen som rekommenderades från den 1 september.

Vid bokning anger du vilket eller vilka vaccin din bokning avser. Ange också vilket dosnummer din bokning avser. 


xx


 
 Om du inte kan se några tider är det fullbokat för närvarande. Vi lägger löpande ut nya tider. Återkom gärna vid senare tillfälle.