Information inför hälsokontroll hos Sjuksköterska

Observera att vid denna hälsokontroll träffar du ingen läkare.

Hälsokontrollen innefattar ej ifyllnad av intyg.


Hälsokontroller omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet. Därmed begränsas våra möjligheter att inom ramen för hälsokontrollen utreda, behandla eller förskriva mediciner, för de eventuella avvikelser som upptäcks vid hälsokontrollen. Detsamma gäller även receptförnyelser för mediciner du redan står på. I första hand hänvisas/remitteras du då till den hälsovalsenhet/vårdcentral där du är listad.


Fasta 4 h innan ditt besök (Vatten och svart kaffe går bra att dricka) Vänligen använd ej nikotin under fastan. Har du en tid på eftermiddagen ät gärna en enklare /lättare lunch.


Avbokning senast 24 h innan via webbtidbok allternativt ring 040-350150 och lämna telefonmeddelande. Uteblivetbesök debiteras.