Välkommen att boka tid för antikroppstest Covid-19, på Wetterhälsan A6, Batterigatan 9 i Jönköping.

Provtagningen faktureras 750 kr.

Ett antikroppstest kan tas av dig som tidigare i år har haft symtom som kan stämma med Covid-19. Du behöver vänta i minst 14 dagar efter att du blivit helt frisk innan du lämnar provet, så att antikroppar hunnit utvecklas i nivåer som kan mätas.