Legehuset Nordstan, Köpmansgatan 38Vissa grupper erbjuds/rekommenderas ytterligare påfyllnadsdoser från och med 1 mars 2023.

  • Personer som är 80 år och äldre erbjuds två påfyllnadsdoser per år, en på våren och en på hösten, med minst sex månaders intervall.

  • Personer som är 65-79 år rekommenderas att vaccinera sig med en påfyllnadsdos hösten 2023. Det finns möjlighet för den som önskar att ta ytterligare påfyllnadsdos i vår, efter 1 mars 2023

  • Yngre personer med medicinska riskfaktorer rekommenderas att vaccinera sig med en påfyllnadsdos hösten 2023. Det finns möjlighet för den som önskar att ta ytterligare påfyllnadsdos i vår, efter 1 mars 2023.

  • Personer med en sjukdom eller behandling som innebär att de behöver tätare intervall mellan doserna får ett individuellt vaccinationsschema av sin behandlande läkare. Vaccinationen sker på den behandlande mottagningen eller så skickas remiss till vårdcentralen som genomför vaccinationen. Detta innebär att vi inte vaccinerar denna grupp hos oss.

Följande erbjuds inte ytterligare påfyllnadsdoser:

  • Alla personer 18-64 år som inte tillhör någon riskgrupp och dessutom fått 3 doser.

De nya påfyllnadsdoserna erbjuds med start den 1 mars 2023 och det ska ha gått 6 månader sedan föregående dos.

Rekommendation att ta grundvaccinering mot covid-19 gäller fortfarande.