Legehuset Göteborg, Heden, Parkgatan 8, 411 38 Göteborg


Nu kan du som är 18 år och äldre boka tid för dos 1, 2, 3*, 4* eller 5** i

Göteborg Heden.


Från och med 1:a september gäller följande:


*Dos 3 och 4 erbjuds till de:

- som har fyllt 18 år, det måste ha gått fyra månader sedan dos 3


**Dos 5 erbjuds till de:

- som är födda 1957 eller tidigare

- med nedsatt immunförsvar

- som bor på äldreboende

- som har hemtjänst eller hemsjukvård

- som har Downs syndrom och har fyllt 18 år