Nu kan du som är 12 år och äldre boka tid för dos 1, 2, 3* eller 4** i Partille.


*Dos 3 erbjuds till de:

- som har fyllt 18 år, det måste ha gått tre månader sedan dos 2

- de som är i riskgrupp, de kan få sin tredje dos 8 veckor efter dos 2


**Dos 4 erbjuds till de:

- som är födda 1957 eller tidigare

- med nedsatt immunförsvar

- som bor på äldreboende

- som har hemtjänst eller hemsjukvård

- som har Downs syndrom och har fyllt 18 år