Det kan ta en stund innan lediga tider dyker upp.Vårt test är validerat och vetenskapligt godkänt. Provsvaret visar om du har antikroppar mot Covid-19 (SARS-CoV-2 IgM och IgG). Provet tas via ett stick i fingret.

2Heal Medical bidrar med aggregerad och anonymiserad data från provtagningen till Folkhälsomyndigheten. Detta är viktigt för att vi ska få en tydligare bild av hur stor del av samhället som har bildat antikroppar mot viruset.

SÄKER INFORMATION OCH RÅDGIVNING

Det finns en stor mängd tester av olika kvalitet och omfattning. Eftersom covid-19 innebär mycket oro och osäkerhet är det viktigt att du får hjälp att tolka ditt provsvar och att du får information kring vad det kan innebära framöver till exempel vad gäller kontakt med andra människor.

Det här får du när du testar dig hos oss.

  1. Testet tas i lugn och trevlig miljö centralt hos oss
  2. Vid provtagningen har vi behörig sjukvårdspersonal som är väl insatta i antikroppstestet. De svarar gärna på dina frågor.
  3. Du får ditt resultat inom 12 timmar. Du får ditt provsvar tillsammans med ytterligare information, rådgivning och aktuella riktlinjer som uppdateras löpande. 
  4. Du har möjlighet att boka in ett videomöte med en läkare som har specialkunskap om covid-19, såväl ur medicinskt perspektiv som ur ett arbetsmiljöperspektiv.