Information inför hälsokontroll hos Läkare

Hälsokontrollen innefattar ej ifyllnad av intyg.

Hälsokontrollen omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet. Därmed begränsas våra möjligheter att inom ramen för hälsokontrollen utreda, behandla eller förskriva mediciner, för de eventuella avvikelser som upptäcks vid hälsokontrollen. Detsamma gäller även receptförnyelser för mediciner du redan står på. I första hand hänvisas/remitteras du då till den hälsovalsenhet/vårdcentral där du är listad.
Hälsokontrollen innefattar två besök ett första för drop-in provtagning och ett andra för resterande undersökning och besök till läkare. Det är det andra besöket du bokar i kalender nedan.


Kom för provtagning ca en vecka innan besöket, fastande från 22.00 kvällen innan. (Vatten och svart kaffe går bra att dricka) Vänligen använd ej nikotin under fastan. Vi har drop-in för detta 08.00-08.45 Mån-Tor.

I rutan om betalningsansvar, tänk på att för fakturering till företag, skall arbetsgivare ha registrerat fakturauppgifter hos oss. Som arbetsgivare kan du kontakta oss på mail för vidare information och anslutning till fakturering. Det går även bra att betala med företagskort.

 Uteblivet besök debiteras. Avbokning senast 24 h innan via vår webbtidbok.