Vaccin Covid-19

80 år och äldre, samt boende på SÄBO

Rekommenderas två doser under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.
Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.
Tidsintervall mellan de två doserna: minst 6 månader.


65–79 år och personer i riskgrupp från 18 år

Rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.
En ytterligare dos vaccin finns tillgänglig att tas under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.
Tidsintervall för vaccination: minst 6 månader sedan senaste dos.


50–64 år

Rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.
Tidsintervall för vaccination: minst 9 månader sedan senaste dos.


18-49 år

Ingen rekommendation om påfyllnadsdos.

 

För mer information var god läs på Folkhälsomyndighetens hemsida