Vaccin Covid-19

Dos 1: För dig som är 18 år och äldre. 

Dos 2: För dig som är 18 år och äldre. Det ska ha gått fyra veckor mellan dos 1 och dos 2.

Dos 3: För dig som är 18 år och äldre. Det ska ha gått fyra månader mellan dos 2 och 3.

Dos 4: För dig som är 18 år och äldre. Det ska ha gått fyra månader mellan dos 3 och 4.

Dos 5: För dig som är 65 år och äldre, har hemtjänst, hemsjukvård eller SÄBO. Det ska ha gått fyra månader mellan dos 4 och 5.