Vaccin Covid-19

Dos 1: För dig som är 12 år och äldre. 

Dos 2: För dig som är 12 år och äldre. Det ska ha gått fyra veckor mellan dos 1 och dos 2. 

Dos 3: För dig som är 18 år och äldre. Det ska ha gått fem månader mellan dos 2 och 3.