Har du nytillkomna lättare akuta besvär? Då kan du boka en akuttid här