Här bokar du besök på mottagning

Offentligt finansierad vård

"Stöd" vid psykisk ohälsa och "Drop-In" är offentligt finansierade kortare kontakter, 100kr eller 0kr vid frikort.
Privatfinansierad vård bokas i separat kalender