INFORMATION TILL DIG SOM VILL BOKA TID

Vi har fått en begränsad mängd vaccin mot Covid-19 från Pfizer (Comirnaty), vilket innebär vi nu kan erbjuda enstaka doser.

- Det ska ha gått minst 3 veckor mellan DOS 1 och 2. Skriv gärna i bokningen när du fick DOS 1 och var någonstans.

- Du ska inte tagit någon annan vaccin i nära anslutning till denna bokning (7 dagar). 

- Om du bokar in dig för DOS 1, observera att vi inte kommer att kalla dig för DOS 2.

- Om du äter Waran ska du ha PK värde som inte är äldre än 7 dagar.

- Om du är allergisk och/eller haft en anafylaktisk chock som krävt sjukhusvård ska du ringa oss för bedömning 031 725 00 75.