Här bokar du videobesök, välj vilken tjänst du vill boka.    


Offentligt finansierad vård

"Stöd" vid psykisk ohälsa och "Drop-In" är offentligt finansierade kortare kontakter, 100kr eller 0kr vid frikort.

Privatfinansierad vård bokas i separat kalender