Kirurg

Kirurg Johan Forsberg utreder besvär med mage och tarmar. Vid behov utförs gastroskopi eller koloskopi. 

Besöket kostar 300 kronor. Frikort gäller.
För barn under 20 år och personer över 85 år är besöket gratis.