Från och med den 9:e november är du välkommen att vaccinera dig mot influensan. Riskgrupper och personer som är 65 år eller äldre kan få influensavaccinet kostnadsfritt hos oss endast i Stockholm

Gällande riskgrupper oavsett ålder:

- Kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
- Astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
- Kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
- Kronisk lever- eller njursvikt
- Instabil Diabetes Mellitus
- Extrem fetma (störst risk vid BMI > 40)
- Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
- Flerfunktionshinder hos barn