Välkommen till Hedda in Mind 


Här kan du boka tid för besök hos psykolog samt för NPF-utredning! 

Vi tar emot privatbetalande klienter, barn och vuxna för rådgivning och psykoterapi med KBT-inriktning. Kostnaden är 1400 kr per besök.

Vi tar emot barn och vuxna för NPF-utredning med frågeställning ADHD och Autism. 
 

Det går EJ att använda onlinebokning för remiss enligt vårdval psykoterapi. Besöket kommer besöket debiteras med 1400kr. 

Avbokning måste ske senast 24 t innan besöket annars tillkommer avgift för sen avbokning/uteblivet besök.

Varmt välkommen!