HEDDA CARE MALMÖ
Bokning för Covid-test / Booking for Covid-test

(Information in English, see below)

  

Boka så här

1) Välj typ av test i rullisten (PCR eller AG (antigentest)). Antigen- och antikroppstester kan dock alltid bokas på valfri ledig tid.

2) Välj lämplig tid (en tid för varje person som testas). Finns inte ledig tid för önskad dag - ring eller maila oss så löser vi det oftast ändå! 

3) Ange i textfältet vilket test du önskar. Klart! 


>> INFORMATION IN ENGLISH <<

Please choose desired type of test in the drop down menu; Covid-test (PCR) or rapid test for Covid (AG). However, antigen and antibody tests (IGM/IGG) can be booked at any available slot. 

Be aware that the result from the antigen test (AG-test) is for most countries _not_ accepted for travel reasons. 

Enter your personal information and confirm the booking. One appointment for each individual that is to be tested. Make a note in the text field which test you need. Done! Welcome! 


VÄLJ FÖRST TYP AV TEST (rullisten) / PLEASE FIRST CHOOSE TYPE OF TEST (drop down menu):