Välkommen till videosamtal ergonomigenomgång. Samtalet tar ca 30-40 minuter.
Lämna mailadress för inbjudan på Teams samt företagsnamn. Se till att vara förberedd och att det är lugnt och tyst runt omkring.
Faktureras 875 kr inkl 25% moms.