Välkommen till videosamtal ergonomigenomgång. Samtalet tar ca 30 minuter.
Lämna mailadress för inbjudan på Teams samt företagsnamn. Se till att vara förberedd och att det är lugnt och tyst runt omkring.
Faktureras 875 kr inkl 25% moms.