Välkommen till videosamtal ergonomigenomgång. Samtalet tar ca 30 minuter. Faktureras 875 kr inkl 25% moms.