Välkommen till Hyllie Idrottskadeklinik och bokningssidan för ÅTERBESÖK till Dr Lars-Eric Bröddén.

Läkarmottagningen är inriktad på att fastställa diagnos inom rörelseapparaten, erbjuda riktade injektionsbehandlingar med hjälp av ultraljud samt att göra ultraljudsundersökningar för struktur- och skadebedömningar.
Tänk på att Mottagningen är specialiserad på OrtopedMedicinska frågeställningar och är inte uppbyggd för att hantera och diagnostisera exempelvis Generaliserad smärta, Fibromyalgi och smärttillstånd i flera leder och senor eller andra allmänmedicinska utmaningar.

För att du skall få bästa hjälp så är det en sökorsak per besök som gäller. Har du flera saker som du vill ta upp så fundera igenom vilken som är viktigast så tar vi den vid första besöket.

Mottagning har samverkansavtal med Region Skåne så patientavgift och frikort gäller.

I kalendern så ser du tider för återbesök. Dessa är avsedda för patienter SOM ÄR UNDER PÅGÅENDE BEHANDLING hos Dr Bröddén och inte för nybesök. Nya patienter gör enligt nedan och söker en ny tid via remiss.

Önskar du en telefontid till Dr Bröddén så maila din förfrågan med namn, personnummer och mobilnummer så kommer en telefontid via sms eller mail till dig. Dr Bröddén ringer upp dig vid den tidpunkten. Tänk på att tidpunkten är ungefärlig

Är du intresserad av ett NYBESÖK till Dr Bröddén så be din läkare eller sjukgymnast remittera till Hyllie Idrottsskadeklinik, Hyllie sportcenter, Bollspelsvägen 3, 216 25 MALMÖ. Det är en stor fördel om svar på utförda röntgenundersöker bifogas så att dessa undersökningar inte behöver göras på nytt samt att där finns en beskrivning om vad som har gjorts sedan innan i behandlingar. Observera att det i dagsläget är minst 8 veckors väntetid för ett NYBESÖK.

Välkommen!

Bästa hälsningar

Lars-Eric Bröddén


Hyllie Idrottsskadeklinik
Hyllie Sportcenter
Bollspelsvägen 3
216 25 MALMÖ