Välkommen till Hyllie Idrottskadeklinik och till MMC Skurup och bokningssidan för Nybesök och Återbesök till Dr Lars-Eric Bröddén.

Läkarmottagningen är inriktad på att fastställa diagnos inom rörelseapparaten, erbjuda riktade injektionsbehandlingar med hjälp av ultraljud samt att göra ultraljudsundersökningar för struktur- och skadebedömningar.
Tänk på att Mottagningen är specialiserad på OrtopedMedicinska frågeställningar och är inte uppbyggd för att hantera och diagnostisera exempelvis Generaliserad smärta, Fibromyalgi och smärttillstånd i flera leder och senor eller andra allmänmedicinska utmaningar.

För att du skall få bästa hjälp så är det en sökorsak per besök som gäller. Har du flera saker som du vill ta upp så fundera igenom vilken som är viktigast så tar vi den vid första besöket.

Mottagningen inte subventionerad av Region Skåne utan hela avgiften får betalas av patienten själv. Besök kostar 1200kr + ev injektionsmaterial. Beräknad tid för återbesök är 20-30 minuter. Besökstiden skall även innefatta dokumentering/journalföring. Speciella injektioner prissätts efter svårighetsgrad och tidsåtgång. Maila till [email protected] för mer information. Receptförnyelse kan beställas via [email protected] och kostar 200kr. Faktura skickas via mail.

I kalendern så ser du lediga tider för besök.

Observera att tiderna för MMC Skurup gäller för mottagningen i Skurup (MMC Idrottsklinik, Lilla Fabriksgatan 1, 27430 SKURUP)

Önskar du en telefontid till Dr Bröddén så sätt in filtertypen nedan på telefontid så kommer de tiderna som finns tillgängliga. Tänk på att tidpunkten är ungefärlig. Rådgivning via mail eller telefon debiteras 300kr/påbörjade 10 minuter (inkl journalföring) så försök sammanställ vad du vill fråga om innan du ringer så det blir effektivt för dig. Faktura skickas i efterhand. 

Välkommen!

Bästa hälsningar

Lars-Eric Bröddén


Hyllie Idrottsskadeklinik
Hyllie Sportcenter
Bollspelsvägen 3
216 25 MALMÖ