Välkommen till bokning av Bokningssidan för Vaccination för INFLUENSA och Covid-19 PCR-test!

Här bokar du tid för test för Covid-19 och Vaccination för säsongsinfluensa hos Öresundshälsan i Malmö.

Vi erbjuder

Covid-test för att påvisa att du är smittfri och att du inte har en pågående infektion (PCR-test)(Antigen-test)

Covid-test för att påvisa antikroppar efter genomgången infektion (antikroppstest IgG)

Testsvar

PCR-test skickas till laboratoriet för analys och svar erhålls dagen efter senast kl 22:00. Testsvar och friskintyg kommer via e-post. Exempel: bokad tid för test måndag = testsvar tisdag kväll ca 22.00.

Antigen-test utförs av Öresundshälsans erfarna medicinska team. Testsvar och friskintyg erhålls patienten på plats efter 15-20 minuter.

Antikroppstest utförs av Öresundshälsans erfarna medicinska team. Återkoppling av provresultat efter 15-20 minuter.

Du behöver själv ta reda på hur gammalt testet maximalt får vara vid resa där friskintyg krävs och utifrån det beräkna när testet behöver tas.

Provtagningsdatum och resultatdatum framgår i certifikatet. 

Öppettider

Måndag - Fredag 8.00 - 15:30


Pris

PCR-test 950 kr (inkl. medicinskt certifikat/friskintyg/reseintyg)

Antigen-test 350 kr (inkl. medicinskt certifikat/friskintyg/reseintyg)

Antikroppstest 200 kr 

Boka så här

1) Välj tid. Lediga tider har grön markering.

2) Fyll in Personnummer, E-postadress och mobilnummer.

3) Ange sökorsak:

PCR-test (inkl. medicinskt certifikat/friskintyg/reseintyg)

Antigen-test (inkl. medicinskt certifikat/friskintyg/reseintyg)

Antikroppstest 

Följande information vill vi ha i din bokning för att underlätta utfärdandet av ditt Medicinska intyg inför resa/tjänsteresa:

Nationalitet
Pass nummer
Avresedatum

Provtagning tas bara på symtomfria personer, Har du förkylnings symtom vänligen boka när du är helt frisk! 

OBSERVERA! Du kan inte genomföra testet om du har eller har haft symptom de senaste 48 h, så som förkylningssymptom eller feber. Om du uppvisar symptom vid ankomst kommer vi be dig att återkomma och boka en ny tid.


Kontakta oss på Tel: 072-86 53 699 eller via mail: [email protected]

 Mer info finner du på oresundshalsan.se

Välkommen med din beställning!Kontakta oss på Tel: 072-86 53 699 eller via mail: [email protected]

Plats: Provtagningen sker på Derbyvägen 6E i Malmö.  

Villkor för avbokning: Avbokas 24 timmar innan bokat besök. Uteblivet besök debiteras med fullt pris.  

Vi genomför även intravenöst eller Kapillärt antikroppstest för Covid-19 Pris 200 kr 

TA MED PASS VID BESÖKET!