Vi har ingen webbokning längre för provtagning av covid-19. Se hemsidan. 


Om du inte kan se några gröna tider är tiderna slut för närvarande. Vid slutförande av bokningen kommer vi att skicka dig ett SMS för att bekräfta din tidsbokning. Om du inte vill erhålla ett SMS, vänligen kontakta oss på telefon 0514-70 45 00 för bokning av tid.