Här kan du boka tid för provtagning! (ej vaccinering)


Du behöver alltid ha en provplanering från läkare eller sjuksköterska innan du bokar in tid för provtagning.

Om proverna är ordinerade av annan vårdgivare ska remiss medföljas.

Bokar ni in en tid för någon under 6 år vill vi att ni istället kontaktar vårdcentralen.