Här kan du boka tid för provtagningNär en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Om proverna är ordinerade av annan vårdgivare ska remiss medföljas.