Här kan du boka tid för provtagning
När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Om proverna är ordinerade av annan vårdgivare ska remiss medföljas.